Вимоги Закону

Основними законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері бюро кредитних історій, є Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закон України «Про захист персональних даних» і Закон України "Про інформацію".

Акцентуємо увагу на тому, що необхідними умовами для Вашої співпраці з кредитним бюро є наступні аспекти:

 

  • Користувачами/Партнерами Бюро можуть бути будь-які суб'єкти господарської діяльності, при цьому обов'язковою умовою є намір укласти правочин, який передбачає грошові зобов'язання сторін або діючі правочини, за якими виникли грошові зобов'язання в однієї зі сторін;
  • Передача інформації в Бюро, як і отримання, можливо виключно за наявності у Партнера згоди суб'єкта кредитної історії. Суб'єктом кредитної історії може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка є стороною угоди або має намір укласти правочин.

 

Особливу увагу необхідно приділити питанням оформлення згоди суб'єкта кредитних історій при роботі з персональними даними фізичних осіб!

Згода суб'єкта кредитних історій (фіз. та юр. осіб) на передачу інформації про свою кредитну історію в бюро і доступ до неї може бути включина в різні типи документів. Пропонуємо Вам скористатися нашими рекомендаціями:

 

* - Згода СКІ в web форматі має бути персоналізована суб'єктом електронним підписом з обов'язковою ідентифікацією суб'єкта через сервіс BankID, підписом ЕЦП АЦСК, ID картою, засобами звірки даних Бюро або іншими способами ідентифікації, з підтвердженням відповідним протоколом.